Mobilna izložba u vrtićima – kako sačuvati prirodna staništa životinja

Foto-ilustracija: Unsplash (Randall Ruiz)

Ministarstvo zaštite okoline i energetike je tokom meseca novembra predstavilo mobilnu izložbu Infocentra zaštite okoline i prirode „Diverterra“ u tri dečja vrtića u Zagrebu: DV „Savica“, DV „Budućnost“ i DV „Trešnjevka“.

Deca su, pomoću tablet uređaja od animiranih likova 7 životinja (ris, kornjača, vidra, pčela, jež, dinarska voluharica i medved), imala priliku da čuju zašto je važno sačuvati prirodna staništa divljih vrsta, i to pravilno odvajajući otpad, obazrivo koristeći vodu i struju, ne zagađujući, več čuvajući životnu sredinu i prirodu, koje svima nama osiguravaju kvalitetan život.

Na taj način su deci predškolskog uzrasta na zabavan i poučan način približene teme zaštite životne sredine, prirode i klimatskih promena. Mališani su bili aktivni i predstavnicima Ministarstva otkrili koje domaće i divlje životinje poznaju, čime se one hrane i koje sve koristi ljudi od njih imaju.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike