Mobilna automatska stanica za praćenje kvaliteta vazduha postavljena u Kosjeriću

Srbija

Agencija za zaštitu životne sredine je 26. decembra 2017. u saradnji sa Opštinom Kosjerić postavila i aktivirala mobilnu automatsku stanicu za praćenje kvaliteta vazduha (AMSKV) u Kosjeriću.

Kontinuirano će se meriti koncentracije sumpordioksida, azotnih oksida, suspendovanih čestica i ugljen monoksida.

Rezultati merenja koncentracija zagađujućih materija u vazduhu sa mobilne AMSKV u Kosjeriću mogu se pratiti u realnom vremenu na web stranici Agencije, uz rezultate iz cele državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević