Mladi orlovi krstaši lete nad Srbijom, ali da li će ovde i ostati?

Srbija

Foto: pixabay

Orao krstaš, kraljevska ptica čiji je raspon krila dug dva metra, nekada je krstario širokim predelima Evroazije. Danas je orao krstaš, prvenstveno zbog seče šuma i intenzivne poljoprovrede, ostao bez mesta za gnežđenje, što ga je svrstalo u ugrožene vrste, a u našoj zemlji dovelo gotovo do istrebljenja.

Kako navodi Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, pre samo pet godina u Srbiji je preostao jedan gnezdeći par ove moćne ptice, ali je kroz dugogodišnje napore i akcije članova i volontera ovog društva, kao i saradnje sa partnerskim organizacijama i institucijama, Srbija danas bogatija za još dva gnezdeća para.

Sredinom 2017. godine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica uložilo je izuzetan napor kako bi se sačuvao tada poslednji preostali par orla krstaša. Volonteri su od marta do jula aktivno nadgledali i čuvali njihovo gnezdo, što je na kraju dalo izvanredne rezultate – izleglo se čak pet mladunaca.

I u 2020. godini preduzete su mere kako bi orao krstaš ponovo kružio našim nebom. Kako za Novu ekonomiju navodi Mirjana Rankov, koordinatorka projekta „PannonEagle LIFE“ u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, postavljene su nove metalne platforme za gnežđenje orla, nastavilo se sa košenjem pašnjaka, započeta je sadnja drveća a i obezbeđen je dodatni plen kako bi se populacija krstaša uvećala. Međutim, i pored ovih napora, broj orlova krstaša je od sredine 2020. godine pa do danas ostao je nepromenjen.

Kako navode u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica, ukupna populacija od tri gnezdeća para još uvek je veoma mala, a ilegalno ubijanje, trovanje, hvatanje, elektrokucija i kolizija samo su neki od uzroka koji dovode do stradanja ovih ptica.

Ipak, postoji nada da će se orlovi masovnije gnezditi u Srbiji, jer sa terena stižu ohrabrujući podaci. Naime, sedam mladih krstaša popisano je ove zime tokom međunarodnog popisa orlova, dok je jedan par viđen u blizini Fruške gore gde je nekada bilo gnezdilište ove ptice, navode u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica.

Ono što daje nadu da će se broj orlova krstaša uvećati je i pojava mladih ptica koje nadleću naše nebo. Društvo za zaštitu i proučavanje prica je, u saradnji sa kolegama iz Mađarske, dobilo uvid u kretanje mladih orlova koji su praćeni satelitskim odašiljačem. Uočeno je da četiri mlada krstaša lete nad Srbijom u potrazi za teritorijom na kojoj bi se nastanili, a u februaru ove godine viđene su još dve mlade ptice nadomak Beograda.

Da bi se mladi orlovi krstaši nastanili u našoj zemlji, neophodno je da imaju povoljne uslove. Nažalost, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica skreće pažnju na masovne i ilegalne seče šuma čak i u zaštićenim područjima, a problem predstavljaju i vožnje motornih vozila kroz zaštićena područja kao i drugi oblici uznemiravanja ove ptice od strane ljudi. Buka i niz ljudskih aktivnosti u blizini gnezda mogu dovesti do uginuća mladunaca, a nepovoljni uslovi teraju ptice da napuste svoje gnezdo, navodi se na sajtu ovog Društva.

A to da li će ptica koja krasi naš nacionalni grb isto tako krasiti i nebo nad Srbijom zavisi od svih nas. Celokupno društvo ima obavezu da se zalaže za očuvanje životne sredine, jer od toga zavisi opstanak ne samo orla krstaša, već i nas ljudi, zaključuju iz Udruženja za zaštitu i proučavanje ptica.

Milena Maglovski