Ministarstvo energetike sufinansiraće 46 projekata u oblasti zaštite životne sredine

zastita zivotne sredineMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je listu izabranih projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine za sufinansiranje.

Odabrano je 46 projekata od 250 koliko je ispunilo uslove konkursa i ušlo u rangiranje. Konkursom je opredeljeno 26 miliona dinara, od čega je 6 miliona opredeljeno za projekte sprovođenja Arhuske konvencije.

Odabrani projekti oblast zaštite životne sredine tretiraju uglavnom kroz edukacije, komunikacije, eko kampove, seminare, kampanje, širenje informacija i podizanje svesti dok je manje prispelih projekata čiji naslovi obećavaju konkretan rad na očuvanju i zaštiti životne sredine.

Podsetimo, cilj ovog konkursa je jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizacija projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine, kao i aktivnosti usmerenih na sprovođenje Arhuske konvencije (Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine).

B.R.