Ministarstvo energetike raspisalo poziv bankama za saradnju na projektu smanjenja barijera tržišta biomase

Srbija

mre zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike 14. januara 2015. godine raspisalo je Javni poziv bankama i drugim finansijskim organizacijama za saradnju na projektu „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, cilj projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Srbiji. Projekat sprovode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo rudarstva i energetike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Preduslov za realizaciju ovog projekta je dobra saradnja sa bankama, a zainteresovane banke mogu se prijaviti do 5. februara 2015. godine. Banka mora dostaviti svoje podatke i podatke o sredstvima za plasman u kredite za finansiranje projekata korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i popunjenu tabelu Ministarstva rudarstva i energetike.

Sandra Jovićević

foto: mre.gov.rs