Ministarstvo ekonomije CG o malim hidro centralama

Region

f98b2e3e1dc3f83bfd7d8238fa6414c0„Što se tiče pitanja višenamjenskog korištenja, osnovno poznavanje projekta mHe podrazumijeva i činjenicu da je jedan od kritrijuma za vrednovanje ponuda upravo i projekat višenamjenskog rješenja. Projekat višenamjenskog rješenja podrazumjeva projekte, ponavljamo, okruženja vodotoka koji mogu biti izgradnja ribnjaka, terena za rekreaciju i slično, ili projekti koji podrazumjevaju energetsku efikasnost kao što je zamjena ulične rasvjete sa led sijalicama montaža solarnih katuna i dr.

Projekti višenamjenskog rješenja koji su vrednovani obavezni su da se realizuju pored projekta izgradnje mHe i ova obaveza je takođe utvrđena ugovorom o koncesiji. Neki od ovih projekata su već realizovani čime se dodatno poboljšava kvalitet življenja u područjima gdje se grade mHe. Opština Berane, Bijelo Polje i Andrijevica su počeli da dobijaju prihode od koncesione naknade na račun izgrađenih mHE. Koncesionari redovno izmiruju obaveze po pitanju koncesione naknade. Realizovani su projekti solarnih katuna, kao i zamjenu ulične rasvjete led sijalicama.

Pojedini investitori su realizovali i projekte za koje nisu bili obavezni po ugovoru, kao što je izmiještanje vodovoda, asfaltiranje puteva, donacije opštini na čijoj teritoriji rade male hidrocentrale itd. Samo jedan investitor zapošljava indirektno preko 35 ljudi na svojim objetkima… Posebno treba naglasiti da svi objetki, nakon isteka koncesionog perioda, prelaze u trajno vlasništvo države.“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo ne samo da ne krije, već je o ovom pitanju, kao što je već naglašeno, organizovalo niz javnih rasprava i okruglih stolova, na koje niko od onih koji govore o problemima u vezi sa mHE nikada nije došao. Da zaista postoje problemi u realizaciji projekta, kako to deo javnosti tvrdi, svaka odgovorna politika pretpostavlja da se o tim problemima ukaže u toku samog procesa ili da se pokrene postupak poništenja tendera. Međutim, sve je ovo izostalo do sada.“

Izvor: vijesti.me

Vesna Vukajlović