Ministarka Vujović sa predstavnicima NALED-a o saradnji i zajedničkim projektima

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović sastala se danas sa predstavnicima NALED-a sa kojima je razgovarala o aktivnim projektima u oblasti zaštite životne sredine, kao i o modelima buduće saradnje.

Ministarka je prisutne upoznala sa ključnim problemima i izazovima u domenu zaštite životne sredine i predočila im planove ministarstva za naredni period.

„Ove godine će u fokusu biti izgradnja fabrika za preradu otpadnih voda, projekti za ublažavanje aerozagađenja, upravljanje otpadom i izgradnja novih regionalnih centara, kao i izmene određenih zakona u čemu će nam biti veoma značajna vaša pomoć“, navela je Vujović.

Predstavnici NALED-a upoznali su resornu ministarku sa pet trenutno aktivnih projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Na sastanku je iznet predlog NALED –a za uspostavljanje održivog sistema sakupljanja i reciklaže ambalaže, izradom studije za upravljanje ambalažnim otpadom i depozit studije u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Sagovornici su razmenili mišljenja o uređenju sistema naknada u oblasti zaštite životne sredine, podršci jedinicama lokalne samouprave i konceptu cirkularne ekonomije, kao jednom od prioriteta čijoj je implementaciji NALED zainteresovan da doprinese.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine