Ministarka ekologije Federacije BiH u Muzeju uspeha i uspešnih zapadnog Balkana

Vesti | Turizam | Region

 

Foto: Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma

Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo uvrštena je u Muzej uspeha i uspešnih zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope kao posebno zaslužna za ekspanziju i ubrzani razvoj turizma i zaštite životne sredine u Federaciji BiH, te snažnom rastu poseta turističkim centrima u Federaciji BiH.

Za vreme njenog mandata turizam je postao najperspektivnija privredna grana, te je postalo jasno da usmeravanje podrške turističkom sektoru može značajno smanjiti nezaposlenost i doneti privredni rast.

Zalaganje Đapo da se prekine dvodecenijska praksa tolerisanja nepoštovanja zakona i propisa o zaštiti životne sredine rezultiralo je možda najvažnijim potezom, odnosno konačnim zaustavljanjem zagađivanja životne sredine od velikih kompanija  u slučaju GIKIL-a.

Posebno je važno da je ministarka Đapo projektima poput rute “Valter brani Sarajevo” doprinela prekograničnoj saradnji, te afirmaciji inovacijskih modela u razvoju turizma.

Višemilionski projekti poput Via Dinarica, prepoznati od međunarodnih partnera, skrenuli su pažnju na potenciju turizma kao integrirajućeg faktora za bosansko-hercegovačko društvo.

Tokom njenog mandata sa oko 21 milion KM finansirani su projekti koji su odabrani da bi doprineli da se na turizam gleda u BiH kao na novi strateški pravac u borbi sa nezaposlenošću, te na šansu pozitivne promocije BiH u svetu kao i ravnomernog razvoja turističkog sektora u urbanim i neurbanim područjima, saopšteno je iz Federalnog ministarstva zaštite životne sredine i turizma.

Milisav Pajević