Ministar Trivan najavio subvencije električnih i hibridnih automobila

Mobilnost

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan poručio je juče, 6. februara, da Ministarstvo na čijem je čelu, zajedno sa partnerima, ide ka rešenjima koja će popraviti kvalitet vazduha i stanje životne sredine.

Trivan je učestvovao na javnoj debati o upravljanju otpadnim vozilima u Srbiji, koju su organizovali Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije i Centar za reciklažu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Foto: Vlada Republike Srbije

On je rekao da rešenja favorizuju vozila koja u manjoj meri zagađuju životnu sredinu, smanjenju vozila u saobraćaju sa motorima zastarelih tehnoloških rešenja, kao i povećanoj reciklaži i efikasnijem upravljanju otpadnim vozilima.

To će, kako je istakao, omogućiti da se Srbija oslobodi ovog opasnog otpada i prikupi više zelenog dinara za podsticaj korišćenju ekološki prihvatljivijih saobraćajnih sredstava.

Trivan je najavio da će već za koji dan, na osnovu odluke Vlade, Ministarstvo zaštite životne sredine usvojiti pravilnik na osnovu kojeg će biti obezbeđena sredstva za subvencije namenjene nabavci novih električnih i hibridnih vozila.

Prema njegovim rečima, pred Vladom Srbije će se uskoro naći uredba na osnovu koje će biti omogućena dodela podsticajnih sredstava operaterima/reciklerima posebnih tokova otpada, u koje spadaju i otpadna vozila.

Srbija će se očistiti od ovog smeća, rekao je Trivan, ukazavši na to da približno milion vozila koja su starija od deset godina predstavljaju značajan faktor zagađenja životne sredine i uticaja na kvalitet vazduha.

On je, s obzirom na predstojeće subvencije, pozvao lokalne samouprave, javna preduzeća i druge entitete da se opredeljuju za ekološki prihvatljiva vozila i tako doprinesu unapređenju kvaliteta vazduha i stanja životne sredine.

Na ovom skupu koji je okupio predstavnike državnog i privatnog sektora i različitih udruženja iz ove oblasti, razmatrano je sadašnje stanje i moguća rešenja za efikasnije upravljanje otpadnim vozilima kao jednim od posebnih tokova otpada, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

Izvor: Vlada Republike Srbije