Microsoft se pridružuje svetskoj akciji čišćenja planete

Vesti | Svet | Upravljanje otpadom

Foto: letsdoitworld.org

Kompanija Microsoft pridružila se globalnom pokretu Let’s Do It! World u akciji uklanjanja otpada koja će biti organizovana 15. septembra ove godine.

Let’s Do It! World je globalni društveni pokret koji je nastao u Estoniji. Godine 2008. građani Estonije, i to njih 50 000 okupilo se da očisti svoju državu i u ovom poduhvatu sakupili su 10 000 tona otpada. Nakon ove akcije u Estoniji mnoge druge države su organizovale svoje akcije čišćenja.

Danas, ovaj pokret je prerastao u mrežu od 128 zemalja sa skoro 14 miliona volontera koji su učestvovali u njihovim akcijama. Ovo društvo je odgovorno i za osnivanje Svetskog dana čišćenja koji se održava 15. septembra. Takođe, ovaj građanski pokret je akreditovan od strane Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP).

„Cilj je da se kompletni podaci o otpadu prikupe na jednom mestu i prikažu na jednostavan način“, navodi se u saopštenju Microsoft-a.

Kako je objašnjeno, uz pomoć podataka prikupljenih od javnosti, novih tehnoloških platformi i inovativnih rešenja poput Azure-a, pokret Let’s Do It! World mapira otpad širom sveta, koji će potom ukloniti i istovremeno indeksirati kroz Svetski Indeks (World Waste Index) i Svetsku Platformu Otpada (World Waste Platform).
Takva baza podataka, istaknuto je, pomaže da se shvati ozbiljnost problema koji otpad predstavlja i ukaže da nestaju milioni tona resursa koji mogu da se iskoriste.

„Osnovni cilj našeg pokreta jeste da ujedinimo ljude kroz saradnju i osnaživanje, da prepoznaju problem otpada. Let’s Do It! World trenutno postoji i radi u 128 zemalja. To znači da svi moramo biti u istom toku informacija dok pripremamo plan za čišćenje planete, a savremene tehnologije su zapravo jedini način da to postignemo, zbog čega koristimo Azure, Office365 i Skype u komunikaciji i razmeni podataka“, rekla je predstavnica Let’s Do It! World tima Kadri Maripuu. Srbija je takođe član ove organizacije.

Mapu sa lokacijama divljih deponija u svetu možete pogledati ovde.

Izvor: letsdoitworld.org