MIBOR za primenu doživotnog obrazovanja o zaštiti životne sredine

Vesti | Srbija

Foto: Milisav Pajević

U Boru je nedavno konzorcijum ekoloških organizacija predvođen Društvom mladih istraživača Bor u okviru CSOnnect programa, zajedno sa partnerskim organizacijama Građanskom čitaonicom Evropa Bor, Udruženjem Vilage i Grupom 55 obeležio Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine i doprineo jačanju i učešću civilnog društva u procesu doživotnog obrazovanja.

– Ekološke organizacije iz Bora daju doprinos procesu doživotnog obrazovanja o zaštiti životne sredine sprovodeći obuke OCD i medija, analizirajući finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou, obavljajući konsultacije sa predstavnicima javne uprave, vršeći stalnu edukaciju učenika u školama, kaže Dragan Ranđelović, predsednik MIBOR-a.

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine ustanovljen je još 1972. godine kada je u Stokholmu održana prva Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini.

Na konferenciji je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba za obrazovanjem o ekološkim problemima, globalnim i lokalnim, kako bi se svim građanima pružile informacije neophodne za njihovo aktivno učešće u očuvanju životne sredine.

Milisav Pajević