MIBOR aktivno prati proces EU integracija i primenu Arhuske konvencije

Foto: MIBOR

Mladi istraživači Bora – MIBOR su kroz „CSOnnect projekat“  prošle godine održali veliki broj radionica za obuku svojih članova i članova partnerskih organizacija, organizovali javne rasprave i aktivno pratili proces EU integracija, primenu Arhuske konvencije, direktiva i domaćih propisa u oblasti upravljanja vodama, otpadom, zaštite prirode i klimatskim promenama, sa naročitim naglaskom na seoska područja.

Mladi istraživači Bora – MIBOR oko svog projekta okupili su organizacije: Građanska čitaonica Evropa – Bor, Asocijacija za razvoj opštine – Bor i „Village“ iz Bora.

Projekat MIBOR-a je realizovan u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Milisav Pajević