“Membrain” koncept – pametna samoodrživa kuća

Energetska efikasnost

------tri stupca novostiMinistarstvo energetike u Americi organizovalo je takmičenje u gradnji samoodrživih kuća, u Versaillesu u Francuskoj. Cilj ovog takmičenja je da osvesti javnost o obnovljivim izvorima energije i njihovoj upotrebi.
Takmičenje se održava svake dve godine a temelji se na tome da je u periodu od dve godine potrebno projektovati, dizajnirati i sagraditi samoodrživu montažnu kuću koju je zatim potrebno transportovati na mesto takmičenja, a nakon toga je i vratiti.

Projekat “Membrain” predstavila je reprezentacija Hrvatske sačinjena od čak 70 studenata zagrebačkog Univerziteta. Oni su osmislili i sagradili kuću budućnosti, zatim je rastavili, transportovali u Francusku sa pet šlepera, pa je za deset dana onde ponovno sastavili. Projektni tim Hrvatske čini interdisciplinarna grupa: arhitekti, građevinci, šumari, mašinci, drvni tehnolozi, informatičari, elektroenergetičari i ostali studenti srodnih fakulteta i zanimanja.
Koncept “Membrain” je modularna, pametna montažna kuća. Namenjena je za različite svrhe, mobilnog enterijera koji se može raspoređivati prema potrebi. Kuća je orijentisana prema izlasku i zalasku sunca, kako bi apsorbovala što više energije. Ona se može širiti, a može se podići na tri sprata bez ikakvog menjanja konstrukcije. Kuća se može pretvoriti u kafić, kiosk, poslovnu zgradu.. ona se prilagođava korisniku. Npr. ako korisnik svaki dan dolazi kući u 16.30h, kuća će nakon nekog vremena to naučiti i počeće u to vreme zagrevati vodu, prati sudove, automatski.

U toplotnoj izolaciji kuća sadrži tretiranu ovčju vunu, krov je sastavljen od fotonaponskih panela koji se prilagođavaju suncu, zavisno od godišnjeg doba. Višak proizvedene struje predviđen je za isporuku otkupljivaču. Svim sistemima unutar Membrain kuće upravlja centralni računarski sistem koji istovremeno omogućuje nadzor i upravljanje. Interakcija s korisnikom ostvaruje se putem tableta ili pametnog telefona.

Oko kuće je visoko tehnološka membrana koja će čoveka koji boravi unutar nje štititi od spoljašnjih uticaja dok je istovremeno ta membrana u komunikaciji i interakciji s okolinom. To znači da kuća komunicira s prirodom.

D.V.