Međunarodno nadmetanje za izgradnju BE-TO „Sisak“ i BE-TO „Osijek“ u Hrvatskoj

Region

Hrvatska elektroprivredaHrvatska Elektroprivreda raspisala je u ponedeljak, 27. januara, međunarodno nadmetanje za izgradnju dva kogeneracijska postrojenja na biomasu BE-TO „Sisak“ čija bi snaga trebalo da bude 2MW, kao i BE-TO „Osijek“ planirane snage 1,5MW.

Nadmetanje će se vršiti na engleskom jeziku, a sprovodiće se prema postupku Nemačke banke za obnovu i razvoj (KfW). Potrebno je dostaviti i bankarsku garanciju u iznosu do 500 hiljada evra za BE-TO „Osijek“, odnosno 750 hiljada evra za BE-TO „Sisak“. Izgradnja ovih postrojenja će se vršiti po EPC modelu (sistem „ključ u ruke“).

Ponude će moći da se dostave do 26. februara 2014. godine, a posle javnog otvaranja u roku od 120 dana biće izabrana ekonomski najpovoljnija ponuda od kvalifikovanog ponuđača.

S.J.