Međunarodna konferencija o vodi 24. marta u Beogradu

zastita vodeU Beogradu će se 24. marta ove godine održati Međunarodna konferencija „Voda izazov budućnosti – cijanobakterije i zdravlje ljudi“ u hotelu „Best Western Hotel M.“, koju organizuju Udruženje „NIK“ (nauka, inovacija, komunikacija) i kompanija „Novi Horizonti“ u saradnji sa predstavnicima međunarodnih institucija koje se bave ovim problemom.

Osnovna svrha ove konferencije je informisanje svih interesnih grupa o problemima izazvanim cvetanjem cijanobakterija; predlaganje uvođenja neophodne legislative po pitanju kontrole vode za piće, vode za rekreaciju, mesa ribe i nekih suplemenata sačinjenih od biomase mikroalgi i cijanobakterija; identifikovanje najboljih praksi kod nas i u svetu u oblasti prevencije kao i rešenja za problem prisustva cijanotoksina; razmena efikasnih modela i praksi.

na konferenciji će biti organizovan i okrugli sto 25. marta 2014. godine gde će se raspravljati na temu „Dostupni evropski fondovi za projekte u sektoru voda“, a biće predstavljena i „CYANOCOST“ – međunarodna mreža za cijanobakterije i cijanotok­sine u vodenim resursima, čiji je predsednik dr Triantafyllos Kaloudis.

S.J.