Međunarodna konferencija o pametnim mrežama u Sloveniji

Region

dalekovodEnergetski časopis portala Energetika.net i slovenačka tehnološka platforma za pametne mreže (Slovenian Technology Platform for Smart Grids) održaće Međunarodnu konferenciju o pametnim mrežama 4. februara 2014. godine u Kristalnoj palati u Ljubljani.

Na konferenciji će biti predstavljeni radovi na tri teme: regulacija napona, „demand response“ tehnologija i ICT sistemska integracija.

Poznavni su stručnjaci da pošalju abstrakte svojih radova na zadate teme (300-500 reči) najkasnije do 20. decembra 2013. godine na projekti@energetika.net.

Od svih dospelih radova stručnjaci iz slovenačke tehnološke platforme za pametne mreže i energetskog časopisa će napraviti selekciju radova koji će biti predstavljeni na konferenciji, najkasnije do 6. januara 2014. godine, a koji će biti objavljeni na portalu energetika.net i u konferencijskoj publikaciji.

Inače, Evropska unija podstiče izgradnju pametnih električnih mreža koje bi trebalo da olakšaju dovod energije vetra, solarne energije i bioenergije.

N.R.