Maribor – pionir u primeni kružne ekonomije

Foto: Kabinet gradonačelnika Maribora

Krajem maja u Mariboru, u Sloveniji, je održana važna međunarodna konferencija na kojoj su, na poziv gradonačelnika Dr. Andreja Fištraveca, učestvovali gradonačelnici i predstavnici pobratimljenih gradova sa Mariborom. Cilj konferencije bio je predstavljanje projekata, koji će omogućiti da Maribor bude prvi grad u regionu u kojem je u realnosti primenjen princip kružne ekonomije.

Najznačajniji projekti, među kojima je svakako Centar za pripremu sekundarnih sirovina, u koje je investiralo mariborsko komunalno preduzeće Snaga, predstavljeni su okupljenim učesnicima i prikazano kako se u praksi na nivou grada primenjuje cirkuralna ekonomija. Automatsko sortiranje mešovitog komunalnog otpada u Centru za pripremu sekundarnih sirovina omogućiće da se više od polovine tretiranog otpada dodatno koristi u procesu reciklaže. Na taj način Centar, u smislu kružne ekonomije u oblasti upravljanja otpadom, je od ključnog značaja da se promeni tok mase u segmentu mešovitog komunalnog otpada. Učesnici konferencije imali su priliku da se u Centru za pripremu sekundarnih sirovina, koje će u jednogodišnji probni period bitu pušten krajem ovog meseca, upoznaju sa tehnološkim rešenjima koja su u ovom trenutku najsavremija na tržištu.

Foto: Kabinet gradonačelnika Maribora

Kao jedan od glavnih projekata koji će biti u realizovan u Mariboru predstavljeno je ponovno korišćenja biološkog otpada koje se kao izuzetno vredan otpad vraća direktno u prirodu. Prezentovan je i pilot projekat Urban Soil 4 Food, koji je prijavljen na evropskom konkursu Urban Innovative Action, a u kojem je kompanija Snaga jedan od najvećih partnera.

Inače, u tom pilot projektu učestvuje osam partnera koji su dobili evropski grant od skoro 3 miliona evra kao nepovratna sredstva. To je inovativni pristup korištenju biološkog otpada kao zaokružene celine u upotrebi novonastalog zemljišta u urbanim baštama što je oduševilo učesnike koji su u svojim lokalnim zajednicama suočavaju sa sličnim izazovima. Na taj način data je još jedna potvrda da je pilot projekat velika odskočna daska za razvoj trajnih i tehnološki efikasnih rešenja za povratak tokova bio-otpada nazad u proizvodnim procesima. Implementacijom takvog proaktivnog pristupa u rešavanju upravljanja zemljištem i otpadom kao resursima Maribor je načinio konkretan korak na beskrajnom putu strateškog razvoja grada kao urbanog centra orijentisanog ka principima kružne ekonomije, koji su danas vizija savremenih evropskih gradova.