Manifest za zaštitu pčela

Vesti | Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Udruženje „Sačuvajmo pčele“ izradilo manifest u šest tačaka sa zahtevima koji je upućen nadležnima  sa željom da se što pre reši problem masovnog trovanja pčela.

Iz Udruženja navode da Srbija ima jedan od naboljih zakona u oblasti zaštite bilja, ali samo u teoriji.

Iskustvo nam je pokazalo da zakon ima svoje nedostatke i ograničenja te je kao takav pokazao svoju neefikasnost na terenu.

U prilogu tome govori podatak da i ako će ova 2018 godina biti upamćena kao godina stradanja pčela na industrijskim biljkama (uljana repica, suncokret) niko od pčelara  gubitke nije prijavljivao nadležnim inspekcijama.

Veoma jasan znak da smo dodirnuli „nultu“ tačku u problemu i da po hitnom postupku ovu oblast treba urediti na drugačiji način koji odgovara trenutnoj situaciji stvari na terenu i mentalitetu ljudi našeg podneblja, kaže se u saopštenju Udruženja.

Takođe se navodi da iako je 2015. godine nakon velikog trovanja pčela u Vojvodini doneta odluka da se sporni neonikotinoidi kojima se tretira seme industrijskih biljaka zabrane i našoj zemlji, mi očigledno nismo bili svesni, a ni pripremljeni za ono što će uslediti i o čemu smo trebali unapred da razmišljamo i preventivno delujemo protiv takve pojave.

Ta zabrana je otvorila širom vrata krijumčarima takvih sredstava, pa se sada na našem crnom tržištu nalaze opasne materije ili pesticidi koji su proizvedeni na dalekom istoku, Turskoj i Ukrajini.

Među tim krijumčarenim sredstvima je ogroman broj i falsifikata. Mi kao udruženje ukazujemo da je njihovo korišćenje pre svega štetno po ljudsko zdravlje i da to potvrđuju studije i izveštaji Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), kao i Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF) , a takvi proizvodi jesu prevara i najčistiji oblik kriminaliteta koji je uzeo maha i naziva se ekološki kriminal.

Iz Udruženja „Sačuvajmo pčele“ zaključuju da je masovno trovanje pčela pesticidima je „Pandorina kutija“ iz koje izlaze mnoga zla i koje će uništiti medonosnu pčelu i pčelarstvo Srbije.

Milisav Pajević