Mali Zvornik dobija Centar za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije opredelilo je opštini Mali Zvornik bespovratna sredstva u iznosu od oko 20.000.000 dinara za realizaciju projekta izgradnje Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine. Savremeni inkubator biće smešten u prostorijama Doma kulture, a služiće podizanju inovacionih kapaciteta lokalne samouprave na planu zaštite i unapređenja životne sredine.

Foto: Opština Mali Zvornik

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, realizacijom projekta predviđeno je formiranje Centra u kojem će se nalaziti najsavremenija informatička oprema i gde će se realizovati različite obuke i programi, u svrhu podizanja preduzetničkog kapaciteta u opštini Mali Zvornik, kao i očuvanja i unapređenja zaštite životne sredine, zaštite od požara, poplava i drugih prirodnih nepogoda, ali i razvoja turističkih potencijala koji ima opština Mali Zvornik.

“Centar će pružiti mogućnost obrazovanja kadrova uz mentorsku podršku domaćih i stranih predavača, sa ciljem unapređenja upravljanja i organizovanja u oblasti digitalizacije zaštite životne sredine na teritioriji opštine i stvaranja uslova za efikasniju zaštitu, u skladu sa konceptom održivog razvoja“, naveo je Jevtić.

On je istakao da je cilj osnivanje što većeg broja startap kompanija koje će razvijati inovaciona rešenja u oblasti zaštite životne sredine, jer će to, kako je rekao, doprineti zapošljavanju mladih i sprečiti odliv mladih iz opštine Mali Zvornik.

Pored edukacije i povećanja zapošljavanja, svrha projekta jeste i razvoj novih rešenja i usluga u oblasti zaštite životne sredine koje imaju potencijal da budu komercijalizovane na domaćem i stranom tržištu.

Osim obuka za sticanje preduzetničkih veština i podizanje informatičkih kompetencija korisnika centra, u oblasti programiranja, razvoja veba i mobilnih aplikacija, centar će aktivno raditi na razvoju projekata koji će doprineti unapređenju rada Opštinske uprave u oblasti zaštite životne sredine, a samim tim doprineti razvoju turističkih potencijala i ponude opštine Mali Zvornik.

„Naši krajnji korisnici su mladi ljudi koji žele da pokrenu sopstvene inovacione startap kompanije, sa akcentom na one delatnosti koje se odnose na oblast zaštite životne sredine i turizma“, rekao je Jevtić.

Foto: Opština Mali Zvornik

Podrška koju će Centar pružati mladim firmama sastoji se u stručnom, pravnom, ekonomskom, marketinškom savetovanju, kao i u mentoringu razvoja i komercijalizacije proizvoda, istraživanja tržišta i razvoja odnosa sa kupcima i u ponudi kvalitetnog poslovnog prostora opremljenog potrebnom infrastrukturom.

Predviđeno je da Centar bude namenjen i korisnicima sa područja Zvornika, iz Republike Srpske, gde postoji Tehnološki fakultet koji predstavlja izvor mladih talenata i budućih inženjera, koji će svoje preduzetničke veštine i tehnološke kompetencije graditi i oblikovati u ovom Centru.

Za realizaciju projekta izgradnje Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine u opštini Mlai Zvornik Republika Srbija preko nadležnog ministarstva opredelila je 19.993.580,67 dinara, dok će lokalna samouprava uložiti 558.000 dinara.

Centar će biti smešten u zgradi Doma kulture, za šta je predviđena adaptacija oko 160 m2 male sale u Biblioteci „17 septembar“ i tehničko opremanje prostora za namenu otvorenog kancelarijskog prostora, sale za prezentacije, sale za video konferencije, server sobe, arhive, čajne kuhinje i prostora za odmor.

Ljiljana Ristanović

Izvor: Opština Mali Zvornik