Mađarska planira izgradnju 3.000 malih solarnih elektrana na poljoprivrednim dobrima

Svet | Solarna

Foto-ilustracija: Pixabay

Mađarska vlada priprema plan o podsticanju izgradnje 3.000 malih sunčanih elektrana na poljoprivrednim dobrima.

Elektrane bi imale pojedinačnu snagu oko 0,5 MW i svaka bi zahtevala oko 1 hektar površine. Vlasnici tog zemljišta ili farmeri koji ga obrađuju mogli bi od države zatražiti potporu za takvu elektranu koja bi služila za potrebe privrede.

Vlada je povodom ovog plana konsultovala i Evropsku komisiju koja blagonaklono gleda na takvu inicijativu koja već postoji i u Austriji i Nemačkoj. Time bi Mađarska nastavila smanjivati energetsku zavisnost i povećavati udeo obnovljivih izvora u energetskom miksu na 50 odsto.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević