Mađarska i Srbija u akciji mapiranja invazivnih biljnih vrsta i suzbijanju ambrozije

Prvi okrugli sto, uoči početka prekograničnog IPA projekta Mađarske i Srbije, pod nazivom „Protekt“, okupio je u Skupštini Vojvodine u Novom Sadu predstavnike javnih, naučnih i stručnih institucija i lokalnih samouprava.

Foto: pixabay.com

Glavni cilj projekta je smanjenje rizika po životnu sredinu i sprečavanje negativnih efekata klimatskih promena u zaštićenim područjima u graničnom regionu Mađarske-Srbija sprovođenjem zajedničkih akcija u praćenju i mapiranju invazivnih biljnih vrsta i suzbijanju ambrozije.

Projektne aktivnosti treba da doprinesu sprečavanju širenja invazivnih vrsta, obezbeđenju boljeg ekološkog statusa zaštićenih područja i boljih uslova za život stanovništva i ekonomiju.

Očekivani rezultati projekta su: Uspostavljen sistem praćenja kao osnova za analizu rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta, banka semena u tlu u projektnim oblastima, praćenje koncentracije polena i njegova interakcija sa zagađenjem vazduha u pograničnom regionu; Ambrozija tretirana i suzbijena različitim vrstama tretmana u projektnim oblastima u pograničnom regionu; Podignut nivo informisanosti relevantnih subjekata i institucija o invazivnim biljnim vrstama; Uspostavljanje eko-mreže za razmenu znanja i iskustva.

Projektna područja obuhvatiće četiri zaštićena područja u pograničnom pegionu: Specijalne rezervate prirode; Selevenjske pustare i Ludaško jezero, Predeo izuzetnih odlika Subotička peščara, i park prirode Palić na teritoriji grada Subotice i opštine Kanjiža u Srbiji i Nacionalni park Kiškunšag kod Kečkemeta u Mađarskoj.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partner iz Mađarske je Univerzitet John von Neumann (Neumann Janos Egietem).

Projekat je počeo sa realizacijom 31 Januara 2018. i trajaće 20 meseci do 29. septembra 2019. godine.

Ukupni budžet projekta: 284.491,00 evra, a doprinos EU (IPA) fonda iznosi 85 odsto ili maksimalno 241,817.34 evra.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici pokrajinskih organa, lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, upravljači zaštićenih područja, predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, naučnih i stručnih institucija koje se bave ovom problematikom i druge zainteresovane strane.

Milisav Pajević