Loša ekološka situacija u Crnoj Gori

Pokret za promene Crne Gore saopštio je da je ekološka situacija u Crnoj Gori krajnje zabrinjavajuća.

Kako je navedeno, zahvaljujući ekološkom stanju u Crnoj Gori danas su veoma prisutna brojna teška hronična oboljenja i karcinom. Rečeno je da oko 11.000 ljudi zbog trovanja vazduhom umire ranije u Crnoj Gori, kao i da u Crnoj Gori ima oko 20 miliona tona otpada.

Istaknuto je i da treba napraviti mapu radijacije, jonizacije i odrediti crne ekološke tačke.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević