Leskovac nabavio novu opremu za upravljanje otpadom

Srbija | Upravljanje otpadom

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5

JKP „Komunalac“ iz Leskovca nabavilo je novi traktor.

Traktor će se najviše koristiti u gradskom zelenilu za odvoz komunalnog otpada, kao i za košenje zelenih površina. Zbog savremenih tehničkih karakteristika koristiće se i na poslovima zimskog održavanja pešačkih staza i letnjeg održavanja bankina pored lokalnih puteva.

Vrednost investicije bila je 1,87 miliona.

izvor: jugpress.com