Leskovac izdvaja 3,5 miliona dinara za oblast zaštite životne sredine

Gradsko-vece-29-avgust

Na sednici Gradskog veća Leskovca koja je održana 29. avgusta 2016. godine odobren je Pravilnik o uslovima za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine.

Pravilnikom se određuje način korišćenja sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata pravnih lica iz oblasti zaštite životne sredine. Definisano je ko može da konkuriše kod Fonda za zaštitu životne sredine, koji projekti mogu da dobiju sredstva, na koji način će komisija bodovati te projekte i kako će se vršiti nadzor nad realizacijom tih projekata.

Ove godine će za finansiranje i sufinasiranje projekata pravnih lica iz oblasti zaštite životne sredine iz Fonda biti izdvojeno 3,5 miliona dinara.

izvor: jugpress.com

Sandra Jovićević