Lakša detekcija specifičnih zagađujućih materija u vazduhu

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U sklopu višegodišnje stručne saradnje sa Zavodom za javno zdravlje Beograd, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović je predao direktorki zavoda prof. dr Dušanki Matijević na korišćenje dva uređaja marke Drager za detekciju specifičnih zagađujućih materija u vazduhu.

S obzirom na to da centar za ekotoksikologiju vrši stručne poslove vezane za hemijske udese, oprema će biti u potpunosti u funkciji zaštite zdravlja ljudi.

Ovim povodom je razgovarano o daljoj konkretnoj saradnji dve institucije u narednom periodu.

Milisav Pajević