„Lajk za pametnu energiju” za uštedu energije u BiH

news-2015-April-energija_slogan_878476385

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini održan je edukativni događaj „Lajk za pametnu energiju”.

U okviru ove manifestacije posetioci su dobili savete o racionalnom korišćenju energije, načinima pametne upotrebe energije, a najmlađi su učestvovali i u kvizu nakon čega su dobili nagrade.

„Lajk za pametnu energiju” organizovan je u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj” koji ima za cilj uspostavljanje energetskog menadžmenta u javnim objektima Bosne i Hercegovine.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević