Kvalitet vazduha u Podgorici u skladu sa propisanim kriterijumima

Foto: Pixabay

Analiza podataka sa mernih lokacija u Podgorici, kao i podaci o koncentraciji PM10 čestica koje su izmerene referentnom metodom na mernom mjestu u blizini zgrade stare Vlade, koje je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore dostavio CETI, ukazuje da je u periodu od 1. do 20. jula 2017. godine kvalitet vazduha bio u skladu sa propisanim kriterijumima u odnosu na uticaj na zdravlje ljudi.

Kako nisu zabeležena prekoračenja merenih parametara, zaključak je da u urbanoj zoni Podgorice povećane emisije zagađujućih materija u vazduh koje su posledica požara nisu izazvale pogoršanje kvaliteta vazduha sa posledicama uticaja na zdravlje ljudi u odnosu na legislativom propisane kriterijume.

Kako je navedeno, posledice velikog broja požara su se osetile u neposrednoj i široj okolini lokaliteta zahvaćenih požarom.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević