Kruševac dobio reciklažne kontejnere

Srbija | Upravljanje otpadom

U JKP „ Kruševac“ održana je konferencija za novinare povodom donacije od 280 kontejnera u okviru projekta „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u Kruševcu“.

Na konferenciji su učestvovali gradonačelnik Jasmina Palurović, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju i održivi razvoj Olivera Drenovac i direktor komunalnog preduzeća Miroslav Milojković.

Govoreći o značaju projekta gradonačelnik Jasmina Palurović je istakla da je njegov prevashodni cilj, smanjenje količine komunalnog otpada deponovanog na deponiji u Srnju, produženje njenog životnog veka, ali i podizanje svesti o razvrstavanju otpada kao bitnog segmenta cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine.

Tokom 2016. godine, ovo preduzeće je dobilo oko 480 kanti, liniju za separaciju i 10 PET kontejnera ukupne vrednosti blizu 2 miliona dinara. Nastavkom projekta, 2017. ali i 2018. godine realizovane su donacije od 280 kontejnera za PET, papir, staklo i komunalni otpad, oko 480 kanti, kamion i viljuškar, a u toku je izgradnja nadstrešnice u Reciklažnom centru. Uskoro počinje i opremanje reciklažnog centra.

Otpočeto je i postavljanje reciklažnih kontejnera kojima će se pokriti oko 6.500 domaćinstava i preko 1.000 pravnih lica, a podelom kanti za komunalni otpad i PVC džakova za ambalažu obuhvatiće se oko 350 domaćinstava. Paralelno sa podelom opreme, radiće se i na edukaciji stanovništva.

Novi kontejneri omogućavaju selektivno odlaganje otpada, odnosno reciklažu i ponovnu upotrebu, čime se smanjuje eksploatacija neobnovljivih resursa, smanjuje zagađivanje vode i vazduha i redukovanje količine ambalaže.

Partneri na projektu su Grad Kruševac koji ga je preko Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i pokrenuo 2016. godine, zatim JKP i nemačka organizacija GIZ, a projekat finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

izvor: krusevac.rs

Sandra Jovićević