KRŠKO: U junu proizvodeno više energije nego što je planirano

Vesti | Region | Nuklearna energija

Foto: NEK

Nuklearna elektrana Krško je u junu 2017. godine proizvela 513.144,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 487.255,1 MWh neto električne energije.

U prethodnom mesecu proizvodnja bila za 0,5% iznad planirane (485.000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorišćenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U junu se reka Sava zagrevala zbog rada NEK prosečno za 2,7 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 °C. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBk. Od toga je udeo za tritijum u junu iznosio 1,82%, a ukupni godišnji udeo do kraja juna 2,80%. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBk, udeo u proteklom mesecu iznosio je 0,00133% a godišnje 0,00335%.

Cjelogodišnji uticaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih materija ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične grupe stanovništva. Ocenjivani uticaj u junu iznosio je 0,24% i 0,99% godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, saopšteno je iz NEK-a.