Kroz treću fazu „Solarnih katuna“ biće ugrađeno 54 fotonaponskih sistema u Crnoj Gori

Region | Solarna

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizuje treću fazu projekta Solarni katuni u okviru koje će biti ugrađena 54 fotonaponska sistema na katunima u Crnoj Gori.

Realizacija treće faze projekta, za koju su izdvojena budžetska sredstva u iznosu od skoro 55.000 evra je u toku. Navedeni iznos odnosi se na 70 odsto ukupne vrednosti projekta, dok je 30 odsto učešće korisnika. Za potrebe realizacije ove faze projekta, a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema na katunima u Crnoj Gori, angažovana je firma BB Solar iz Podgorice.

U okviru prve dve faze projekta, koje su realizovane 2012. i 2013. godine, ugrađeno je ukupno 189 fotonaponskih sistema na katunima u Crnoj Gori, za šta je iz budžeta izdvojeno 154.400 evra. Završetak treće faze projekta očekuje se u prvoj polovini ove godine, nakon čega će ukupan broj ugrađenih fotonaponskih sistema na crnogorskim katunima biti 243.

Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2011. godine realizuju projekat Solarni katuni, koji ima za cilj da se što većem broju domaćinstava, koji borave na katunima, omoguće bolji uslovi života i rada kroz zadovoljenje osnovnih potreba za električnom energijom, kao i da se stvore uslovi za povećavanje broja stočara na katunima.

Projekat Solarni katuni predstavlja jedan od pionirskih projekata u oblasti valorizacije značajnog solarnog potencijala u Crnoj Gori i primer je uspješne međuresorske saradnje i koordinacije u Crnoj Gori. Ugradnjom fotonaponskih solarnih sistema rešavaju se problemi snabdevanja električnom energijom, što smanjuje potrebu za elektrifikacijom određenih područja, a energija dobijena na ovaj način je besplatna za korisnike objekata.

Projektom se promovišu strateški principi promocije energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i osnovna načela regionalnog razvoja Crne Gore, sa posebnim fokusom na razvoj sjevernog regiona kroz primjenu nisko-karbonskih tehnologija i održivi razvoj poljoprivrede.

Za realizaciju tri faze projekta Solarni katuni iz budžeta je u proteklih 7 godina izdvojeno ukupno skoro 210.000 evra.

izvor: mek.gov.me

Sandra Jovićević