Kreditnom linijom WeBSEFF do energetske efikasnosti u BiH

Region

energetski pasosiKreditna linija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) WeBSEFF 2 obezbeđuje 15 miliona evra za projekte energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.

Predstavnik za Bosnu i Hercegovinu gospodin Senad Mrkaljević izjavio je da je kreditna linija WeBSEFF najaktivnija upravo u Bosni i Hercegovini, od svih zemalja koje su obuhvaćene ovim programom. Gospodin Mrkaljević je dodao i da je prvom kreditnom linijom WeBSEFF 1 koju je EBRD pokrenula 2009. godine u Bosni i Hercegovini finansirano 55 projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Kreditnom linijom WeBSEFF 2 koja je pokrenuta 2013. godine obuhvaćene su privatne kompanije, lokalne samouprave i javni objekti uz maksimalno kreditiranje od 2 do 2,5 miliona evra, a projekti koji se finansiraju moraju obuhvatati ili energetsku efikasnost (nove tehnologije koje smanjuju potrošnju ugljen dioksida, sanacija javnih objekata koje će nakon rekonstrukcije ostvariti uštedu energije od najmanje 30 odsto) ili obnovljive izvore energije (solar, vetar, hidro, biomasa, geotermalna energija).

S.J.