Kreditna linija od 25 miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Credit Agricole banka u Srbiji potpisala je Ugovor o kreditu s Nemačkom razvojnom bankom KfW za finansiranje projekata za razvoj energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u iznosu od 25 miliona evra.

Foto-ilustracija: Pixabay

Preduzetnici, mala i srednja preduzeća i poljoprivredna gazdinstva imaće priliku da kroz tu kreditnu liniju dobiju deo bespovratnih sredstava, kao i besplatnu pomoć tehničkih konsultanata koji ocenjuju izvodljivost i isplativost projekta, saopštila je Credit Agricole banka.

Poduhvat je u skladu globalnom strategijom banke u čijem je fokusu ekološki aspekt i društvena odgovornost. S tim na umu, Credit Agricole organizuje i sadnje drveća i čišćenje otpada s planina.

Korisnici pozajmica moći će da ulože sredtsva za unapređenje sistema grejanja i hlađenja, energetski efikasnog osvetljenja, voznih parkova i nabavku mašina sa smanjenom emisijom ugljen-dioksida.

Ova kreditna linija od 25 miliona evra predstavlja nastavak uspešne saradnje sa KfW – Nemačkom razvojnom bankom u podršci finansiranja projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kojima se ostvaruje ušteda primarne energije od minimum 20 odsto ili smanjenje emisije CO2 od minimum 20 odsto. Klijent ima pravo na bespovratna sredsta u iznosu od 10 odsto za projekte obnovljivih izvora energije, odnosno od 5 do 10 odsto za ostale projekte, u zavisnosti od ostvarenog efekta energetske efikasnosti nakon realizacije investicije.

Pravo da apliciraju za bespovratna sredstva imaju preduzetnici, zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom i pravna lica, koja imaju do 250 zaposlenih i godišnji promet do 50 miliona eura, posmatrano na konsolidovanoj osnovi po zvaničnim finansijskim izveštajima za poslednju završenu fiskalnu godinu.

Klijentima se sredstva odobravanju na maksimalni rok do 7 godina, sa grejs periodom do 12 meseci, pri čemu je maksimalan iznos kredita za projekte energetske efikasnosti do 1.000.000 evra, dok je za projekte obnovljivih izvora energije do 3.000.000 evra.

Da bi se ovakav kredit realizovao, potrebno da je da se klijent obrati banci i podnese zahtev za finansiranje pre ulaska u investiciju. Ukoliko investicija podrazumeva zamenu postojeće opreme enegetski efikasnijom, potrebno je dostaviti dokumentaciju o novoj opremi koja se kupuje, kao i staroj koja planira da se otuđi, kako bi se utvrdilo da li se zamenom opreme ostvaruje smanjenje emisije CO2 ili smanjenje potrošnje primarne energije za minimum 20 odsto. Predmet finansiranja može biti kupovina nove mehanizacije (traktori, kombajni, itd.), opreme (kotlovi na biomasu, sušare na biomasu, solarni paneli, kompresori za hladnjače, inkubatorske stanice, itd.), vozila za poslovne svrhe (kombi vozila, kamioni, autobusi i druga komercijalna vozila), koja će zameniti staru mehanizaciju/opremu/vozila i obezbediti smanjenje potrošnje energije ili smanjenje emisije CO2 za minimum 20 odsto.

Ukoliko se radi o ulaganju u projekte obnovljivih izvora energije (biogasne i solarne elektrane) ili ostalih ulaganja kojima se ostvaruje efekat energetske efikasnosti (poput izolacije objekata, zamene osvetljenja, rekonstrukcije sistema grejanja, itd.), potrebno je da klijent dostavi banci biznis plan na osnovu kog se utvrđuje da li se realizacijom ulaganja ostvaruje efekat smanjenja emisije CO2 ili smanjenja potrošnje primarne energije za minimum 20 odsto. Nakon realizacije investicije, konsultanti KfW-a vrše evaluaciju projekta i potvrđuju da li je projekat realizovan u skladu sa KfW uslovima, nakon čega se klijentu isplaćuje grant.

Izvor: Credit Agricole