Krediti Komercijalne banke za energetsku efikasnost

Srbija

komercijalna-banka-agrar_krediti-1504

Komercijalna banka izdala je saopštenje da je povodom predstojećeg Međunarodnog sajma poljoprivrede, koji se održava 82. put od 9.do 15. maja u Novom Sadu, pripremila posebne uslove za kredite energetske efikasnosti koji su namenjeni poljoprivrednicima.

Ovi krediti mogu se iskoristiti za kupovinu traktora ili kombajna koji kao gorivo koriste eurodizel. Postoji mogućnost grejs perioda do 6 meseci, dok je rok otplate kredita između 13 i 60 meseci. Pomenuti krediti realizuju se u saradnji sa Green for Growth fondom Jugoistočne Evrope, a postoji mogućnost povraćaja dela uloženih sredstava na ime energetske efikasnosti.

Inače, Komercijalna banka ima u ponudi i kredite iz kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ovi krediti namenjeni su finansiranju investicionih projekata u poljoprivredi koji doprinose poboljšanju energetskih performansi. Tako se ovi krediti mogu upotrebiti za investicije u obnovljive izvore energije, investicije za unapređenje komercijalnih objekata u privatnom vlasništvu ili u investicije u adaptacije, rekonstrukciju i zamenu postojeće poljoprivredne mehanizacije i opreme u cilju povećanja energetske efikasnosti.

Sandra Jovićević

foto: kombank.com