Kraljevina Švedska partner Srbije u oblasti zaštite životne sredine

ENVAP-1

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Stana Božović izjavila je da je u aprilu 2016. godine Republika Srbija usvojila Sporazum o doprinosu između Švedske agencije za razvoj i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine o podršci pripremama Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji u oblasti životne sredine.

Gospođa Božović je istakla da se ovom saradnjom omogućava nastavak ENVAP 3 projekta „Pripreme za pregovore u skladu sa procesom pristupanja Republike Srbije članstvu u Evropskoj uniji, Faza 3, Pristupni Program za životnu sredinu“. Navela je da su kroz ovaj projekat ojačani institucionalni kapaciteti, održano oko 50 seminara, ali i studijska poseta relevantnim institucijama u Švedskoj. Osim toga, uspostavljena je platforma za komunikaciju i internet stranica koja je omogućila pristup svim dokumentima u vezi sa procesom pregovora, ostvaren je značajan napredak kada je reč o komunikaciji između članova pregovaračke grupe, kao i u pogledu dostupnosti informacija svim zainteresovanim stranama i široj javnosti. Dodala je da će priprema Strateškog okvira za pripremu pregovaračke pozicije, uključujući i pripremu tzv. NSPD obrazaca za sve relevantne propise, ali i Dokumenta o proceni potreba za budućim projektima, doprineti da Poglavlje 27 bude uspešno otvoreno.

Kako je podsetila, u okviru ENVAP 2 projekta pripremljena su tri dokumenta koja će služiti za osnovu za primenu propisa – Predlog za određivanje ranjivih područja u Srbiji u skladu sa Nitratnom direktivom, Predlog za određivanje osetljivih područja u Srbiji u skladu sa Direktivom o komunalnim vodama i Predlog pravila dobre poljoprivredne prakse za Srbiju u skladu sa Nitratnom direktivom, a čija realizacija će uskoro započeti.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs