Krajnji kupci nezainteresovani za promenu snabdevača električnom energijom u BiH

Region

elektricna energija mondo.rs

Konkurencijsko veće Bosne i Hercegovine saopštilo je da tržište električne energije nije otvoreno za konkurenciju iako od 1. januara 2015. godine kupci mogu odabrati snabdevača električnom energijom, preneli su mediji.

U Bosni i Hercegovini postoji 24 snabdevača električnom energijom koja poseduju licencu za snabdevanje energijom, a 2014. godine je samo 7 obavljalo isporuku električne energije krajnjim kupcima.

Nakon otvaranja tržišta električne energije samo 2 kvalifikovana kupca u Bosni i Hercegovini promenila su snabdevača, a nijedan kupac električne energije iz Republike Srpske nije iskoristio ovo pravo.

Sandra Jovićević

foto: mondo.rs