Krajem oktobra javna rasprava o Centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac JP Vodovod Kruševac iz Kruševca podneo Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Kruševca.

Uvid u podnetu ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na internet stranici resornog ministarstva ili u prostorijama Grada Kruševca.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 20. oktobra sa početkom u 13 časova u prostorijama Grada Kruševca.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević