Krajem marta otvaranje labaratorije za OIE u Novom Sadu

oie economy.rs

U utorak 31. marta 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu biće otvorena labaratorija za obnovljive izvore energije – REVLAB.

Cilj labaratorije je razvoj infrastrukturalnih kapaciteta za istraživanje i prenos znanja u oblasti obnovljivih izvora energije. Labaratorija je zasnovana na hardverskim i softverskim rešenjima u oblasti obnovljivih izvora energije, a poseduje i mogućnost virtualnog pristupa koji omogućava izvođenje eksperimenata na daljinu. Tehnologija koju poseduje labaratorija biće primenjena i u redovnoj nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Projekat labaratorije za obnovljive izvore energije – REVLAB sprovodi se zajedno sa Departmenom za tehničku informatiku Univerziteta u Segedinu iz Mađarske uz pomoć IPA projekta prekogranične saradnje. Vrednost projekta je oko 300 hiljada evra.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs