Krajem maja javna rasprava o rekonstrukciji MHE Potpeć

Srbija | Hidro

Foto: Wikimedia

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje u kome se navodi da je nosilac projekta JP Elektroprivreda Srbije, Sektor za ključne investicione projekte iz Beograda podneo Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcije proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane Potpeć, instalisane snage 3 x 20 MW na reci Lim, opština Priboj i projekta izgradnje dodatnog agregata na hidroelektrani Potpeć instalisane snage 13,3 MW.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva u Novom Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Priboja u Priboju.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine.

Dana 23. maja 2018. u 11h biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Priboja u Priboju.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević