Krajem jula početak realizacije projekta „Kostolac B3“

Srbija

‚antic tanjug.rs

Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije gospodin Aleksandar Antić izjavio je na 15. Ekonomskom samitu da se očekuje da kredit za izgradnju termoelektrane „Kostolac B3“ bude aktiviran krajem jula ove godine.

On je istakao da će se nakon aktiviranja kredita započeti sa realizacijom ovog projekta, kao i da su u toku administrativne procedure za aktiviranje pomenutog kredita. Takođe je dodao da u Republici Srbiji 20 godina nije izgrađen novi termoenergetski objekat.

Podsetimo, 17. decembra 2014. godine potpisan je sporazum između Kine i Srbije o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B3“ u vrednosti od 608 miliona dolara. Zajam je uzet na 20 godina, sa 7 godina grejs perioda i kamatom od 2,5 odsto.

Termoelektrana „Kostolac B3“ imaće snagu od 350MW, a za realizaciju ovog projekta predviđeno je 58 meseci. Sporazumom je predviđeno i proširenje kapaciteta kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje, što bi trebalo da bude završeno za 47 meseci. Kineskim zajmom finansiraće se oko 85 odsto realizacije ovog projekta, čija je ukupna vrednost 715,6 miliona dolara.

Sandra Jovićević

foto: kanal9tv.com