Krajem februara u Rijeci počinje iznajmljivanje e-bicikala

Mobilnost

Riječani će krajem febraura, za sada na četiri lokacije (Jadranski trg, Sušački most, kod Dvorane mladosti i na platou garaže Bazena Kantrida) moći da koriste e-bicikle.

Riječkim e-bicklima, naziv Ricikleta, dali su predstavnici Odeljenja za razvoj, urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem. Reč je o spoju prideva „riječka“ i „bicikleta“, dijalektalnog oblika imenice bicikl(a). Grafički dizajn pilona i bicikala poveren je dizajnerki Vesni Rožman. Nabavljeno je 28 e-bicikala, po 7 na svakoj lokaciji.

Predložen je sledeći tarifni sistem za korišćenje e-bicikala:

  • tokom zimskog perioda korišćenje je moguće od 6.00 do 22.00 sata;
  • u letnjem periodu (od 15. aprila do 15. oktobra) od 6.00 do 23.00 sata;
  • e-bicikl se može koristiti do tri sata;
  • cena sata iznosila bi 10 kn (157 dinara)

Za korišćenje e-bicikle potrebno je koristiti aplikaciju GO2BIKE. Iznajmljivanje, odnosno korišćenje e-bicikle opisano je u uputstvu za korišćenje i iznajmljivanje e-bicikala na pilonima.

Foto: Grad Rijeka

Ricikletu će moći da koristite sva punoletna fizička lica koja će platiti najam putem QRPay koda. E-bicikla može da se koristiti najviše tri sata neprekidno, odnosno pre isteka trosatnog perioda korisnik je dužan da vrati e-biciklu na jednu od stanica sistema Ricikleta koje se nalaze kod Dvorane mladosti, kod Bazena Kantrida, na Sušačkom mostu i Jadranskom trgu.

E-bicikla će se moći koristiti unutar administrativnih granica grada Rijeke.

Sve informacije za korisnike biće dostupne putem internet stranice, koja će postati potpuno aktivna istovremeno s apuštanjem u pogon e-bicikala.

Projekt uvođenja sistema e-bicikala pokrenut je 2017. godine prijavom Grada Rijeke na javni poziv Fonda za razvoj turističke infrastrukture Ministarstva turizma, a utemeljen prethodno izrađenom Studijom Uvođenje sistema e-bicikala u Rijeci.

Uvođenjem sistema javnih bicikala daje se konkretan doprinos razvoju alternativnih oblika održive mobilnosti – korišćenje električnih bicikala ili električnih skutera, kao malih vozila za putovanja na kraćim rastojanjima, a budući da se prevozno sredstvo koristi primenom aplikacija, uvođenjem sistema podstiče se i tzv. pametna mobilnost.

Pripreme su obuhvatile opremanje terminala (stanica) e-bicikala pilonima i stalcima na četiri lokacije (Jadranski trg, Sušački most, kod Dvorane mladosti i na platou garaže Bazena Kantrida) i nabavke samih e-bicikala. Piloni su opremljeni i fotonaponskim ćelijama kao alternativnim oblikom napajanja. Po okončanju nabave i radova u decembru 2019. godine ostvareno je sufinansiranje od strane Ministarstva turizma u potpunom iznosu od 195.280 kuna (3,1 milion dinara).

Izvor: Grad Rijeka