Krajem aprila raspisivanje tendera za zaštitu od buke u Beogradu

Srbija | Održivi razvoj

Foto: pixabay

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda izjavili su da je u toku donošenje odluke o raspisivanju postupka javne nabavke za realizaciju programa merenja komunalne buke na teritoriji grada. Oni su istakli da će buka biti izmerena na 33 lokacije, a da se raspisivanje tendera očekuje krajem aprila 2015. godine.

Navedeno je da je prošle godine nivo buke meren u junu i julu i u septembru i oktobru, a da je najveći nivo buke bio na Voždovcu u Krivolačkoj ulici gde je izmereno čak 80 odsto više od dozvoljenog nivoa buke, odnosno 70 decibela. Takođe, prošle godine ovaj posao obavljao je Institut za ispitivanje materijala, istakli su iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Sandra Jovićević