Kragujevčani će ubuduće ocenjivati komunalne usluge

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Ukoliko odbornici Skupštine grada usvoje izmene i dopune odluka o komunalnim delatnostima, građanima Kragujevca će prvi put biti omogućeno da učestvuju u kontroli kvaliteta tih usluga. Na taj način oni će dobiti priliku da se u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, izjašnjavaju o pruženim uslugama. Ukoliko rezultati izjašnjavanja građana pokažu da nisu zadovoljni, grad Kragujevac ima obavezu da preispita rad komunalnih preduzeća i naloži da nedostatke uklone u roku od tri meseca.

Pored usluga javnog gradskog i prigradskog prevoza, građani će ocenjivati pijačne i usluge čistoće, dimničarske usluge, zatim javnih parkirališta, kao i usluge koje pruža JKP Gradska groblja. Predloge odluka u toj oblasti utvrdilo je Gradsko veće na sednici održanoj 23. aprila i uputilo odbornicima na razmatranje i odlučivanje.

To znači da će preduzeće jednom godišnje biti dužno da sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja usluga u trajanju od najmanje 30 dana. Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj interent stranici Grada i Preduzeća. Izveštaj o rezultatima izjašnjavanja nadležnoj Gradskoj upravi dostavlja se u roku od 15 dana.

Na sednici je utvrđen i predlog odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Čistoća, koje će ubuduće poslovati pod imenom Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac. Tom preduzeću biće pripojena javno komunalna preduzeća Zelenilo, Parking servis, Gradska groblja i Tržnice. Cilj je povećanje efikasnosti u upravljanju i poslovanju, kao i smanjenje troškova poslovanja.

izvor: kragujevac.rs

Sandra Jovićević