Kako će Kragujevac utrošiti novac iz Fonda za zaštitu životne sredine?

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Gradsko veće Kragujevca je na sednici, održanoj 28. januara, donelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 834 600 000 dinara biće utrošena na održavanje saobraćajne infrastrukture, zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, atmosferske i kišne kanalizacije, kontrolu i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka u okviru komunalne delatnosti Zoohigijene, kao i za utrošak vode na javnim česmama i fontanama i utrošak za javno osvetljenje.

Foto: Wikipedia/PANONIAN

Za održavanje gradskih ulica i opštinskih puteva ukupno je opredeljeno 124 600 000 dinara, od čega za program redovnog održavanja 89,6 miliona, a za zimsku službu 35 miliona.

Za održavanje 1 727 975 kvadratnih metara javnih zelenih površina planirana su sredstva u iznosu od 78 miliona dinara. Pored Velikog, Malog i Kreativnog parka, u programu redovnog održavanja nalaze se park, šuma i jezero u Šumaricama, Spomen park Šumarice, zeleni pojasevi oko vodotokova, održavanje neuređenih zelenih površina pored saobraćajnica, kao i zelene površine na grobljima. Za uništavanje ambrozije ove godine opredeljeno je 4 miliona dinara.

Za održavanje čistoće javnih površina u redovnom programu predviđeno je nešto preko 40 miliona, za uklanjanje novonastalih deponija smeća i ostalog otpada 4,5 miliona, a za redovno noćno pranje ulica 20 miliona dinara.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Program kontrole i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka, za čiju je realizaciju planirano pet miliona dinara. Programom su predviđene aktivnosti Službe zoohigijene koje obuhvataju svakodnevni obilazak grada i odlaske po pozivu građana. Posebna pažnja posvećena je prostoru oko škola, vrtića, institucija, odnosno svih prostora gde je povećana frekvencija građana. U daljem radu biće intenzivirana saradnja sa komunalnom inspekcijom i policijom kao i pojačan rad u prigradskim naseljima uz pomoć saveta Mesnih zajednica i građana iz tih naselja.

Na sednici je donet Program raspodele sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u ukupnom iznosu od 27 985 000 dinara. Fond će biti utrošen za kontrolu kvaliteta vazduha, monitoring alergenog polena u vazduhu, merenje nivoa komunalne buke, ispitivanje kvaliteta površinskih voda, dok je za finansiranje projekata, programa i aktivnosti koje se odnose na očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine opredeljeno 1,5 miliona dinara.

Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke Plana detaljne regulacije Specijalizovani sportski centar „Hipodrom“ i uputilo odbornicima na razmatranje i odlučivanje. Cilj izrade plana je uređenje i izgradnja savremenog specijalizovanog sportskog objekta za konjički sport koji pored sportsko rekreativne ima i edukativnu, ekološku i turističku svrhu i čini ga dostupnim za razne aktivnosti tokom cele godine. Predložena rešenja treba da rezultiraju povećanjem atraktivnosti prostora, ali i da omoguće takmičenja na državnom pa i međunarodnom nivou.

Izvor: Grad Kragujevac