Kragujevac u preventivne mere odbrane od poplava uložio 11,2 miliona dinara

Vesti | Srbija

 

Foto: Grad Kragujevac

Tokom 2018. godine svi subjekti sistema zaštite i spasavanja, javna i javno – komunalna preduzeća, osposobljena pravna lica i organi grada aktivno su bili uključeni i izvršavali postavljene zadatke – zaključeno je na sednici Štaba za vanredne situacije grada Kragujevca, na kojoj je razmatran izveštaj o sprovedenim aktivnostima i usvojen plan rada za narednu godinu.

Pored ostalog, sprovedene su preventivne mere čišćenja i uređenja propusta, odvodnih kanala i vodotokova drugog reda.

Regulisano je staro korito reke Uglješnice, Bresničkog, Divostinskog, Кozujevačkog i Vinjištanskog potoka, očišćeno korito reke Jasenice u dužini od 3000 metara i regulisano korito Lepenice u dužini od 2700 metara. Vrednost radova je 11,2 miliona dinara.

Godinu je zbog obilnih padavina obeležilo reaktiviranje starih i pojava novih klizišta, kao i šteta na usevima nakon olujnog nevremena 13. juna na području Masloševa i Stragara gde je procenjena šteta u iznosu od 60,2 miliona dinara.

Građanima koji su tokom godine pretrpeli štetu usled požara, poplava, udara groma, klizišta i olujnog vetra za saniranje posledica isplaćeno je 6,4 miliona dinara.

U narednoj godini, rečeno je na sednici Štaba za vanredne situacije, prioritet je usvajanje operativnog plana odbrane od poplava kao i plana zaštite i spasavanja.

Na sednici je razmatrana i prodaja pirotehničkih sredstava pred nastupajuće praznike.

Prema rečima Miroslave Petrović načelnice sektora za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, kao i svake godine, u skladu sa zaokonom i ovlašćenjima, komunalna policija vrši aktivnosti na suzbijanju nelegalne prodaje pirotehničkih sredstva.

Nadzor je pojačan na svim pijacama i javnim površinama u gradu.

Кontrola će i dalje biti pojačana, a u okviru mera prevencije, u svim školama učenici će biti upoznati sa mogućim posledicama upotrebe pirotehničkih sredstava.

Milisav Pajević