Kragujevac raspisao konkurs za projekte u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

Srbija

zzs

Grad Kragujevac raspisao je 3. marta 2016. godine konkurs za prijavu projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu.

Kako je navedeno, na konkurs se mogu prijaviti udruženja sa teritorije grada Kragujevca koja su registrovana u skladu sa zakonom, posluju na nedobitnoj osnovi, statutom ostvaruju svoje ciljeve u oblasti životne sredine i održivog razvoja, direktno su odgovorna za pripremu i izvođenje programa i projekta, sa uspehom su realizovali prethodno odobrene programe i projekte i opravdali su sredstva dodeljena iz budžeta grada za prethodnu godinu po bilo kom osnovu.

Za projekte udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja grad Kragujevac je opredelio 2.664.000 dinara, a maksimalni iznos po projektu može biti 300 hiljada dinara.

Rok za prijavu je 18. mart 2016. godine.

foto: naslovi.net