Kragujevac podstiče ruralni razvoj

Vesti | Srbija

Gradsko veće grada Kragujevca je na poslednjoj sednici  donelo  program o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Кragujevca.

Foto: pixabay

Od ukupno 20 miliona dinara najviše sredstava 6,5 odnosno pet miliona dinara opredeljeno je za nabavku priključne mehanizacije i za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, kao i dva miliona dinara na ime regresa za reproduktivni materijal odnosno veštačko osemenjavanje.

Po milion dinara opredeljeno je za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze i za nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane, dok je za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju planirano 700 000 dinara.

Na sednici je doneta odluka o objavljivanju javnog poziva za podnošenje zahteva za isplatu podsticajnih sredstava za nabaku nove priključne mehanizacije.

Podsticajna sredstva se odobravaju u visini od 50 posto od iznosa na dostavljenom računu bez uračunog PDV –a, pri čemu maksimalan iznos po ovom osnovu ne može biti veći od 70 000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada pa do utroška sredstava paniranih za ove namene, a najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Drugi javni poziv odnosi se na regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa „NV“ brojem.

Milisav Pajević