Kragujevac ima u planu povećanje EE u osamnaest javnih objekata

gradjevinarstvo rs energetska efikasnost

Predstavnici grada Kragujevca i Ministarstva rudarstva i energetike sastali su se povodom Metodologije za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period od 2014. do 2017. godine, sa projekcijama do 2020. godine“.

Na sastanku je rečeno da je na osnovu pomenute Metodologije definisana Jedinstvena lista infrastrukturnih projekata u sektoru energetike, a prema kojoj je grad Kragujevac visoko rangiran. Navedeno je da je Kragujevac konkurisao za energetsku sanaciju 18 javnih zgrada (11 osnovnih škola, 2 srednje škole i 5 predškolskih ustanova) čija je ukupna vrednost 5 miliona evra. U planu je da radovi obuhvate izolacije objekata, modernizaciju sistema grejanja, unutrašnju rasvetu, ugradnju solarnih kolektora i rekonstrukciju krova i poda gde je to potrebno, a u cilju povećanja energetske efikasnosti objekata.

Kako je istaknuto, ovo je prvi u nizu sastanaka na kome su obavljene konsultacije u cilju kompletiranja tehničkog i ekonomskog dela izveštaja, a izveštajem će biti definisani infrastrukturni projekti iz sektora obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti sa neophodnom dokumentacijom koji će biti predmet podrške u narednom periodu.

Na jedinstvenoj listi infratsrukturnih projekaata u sektoru energetike nalaze se i objekti u Beogradu, Zrenjaninu, Subotici i Kraljevu.

Sandra Jovićević

foto: gradjevinarstvo.rs