Kragujevac dobio nove kontejnere

Srbija | Upravljanje otpadom

1

Prvi kontigent metalnih kontejnera, zapremine 1100 litrara isporučen je Javno komunalnom preduzeću „Čistoća“ iz Kragujevca. Celokupna količina od 1900 komada biće isporučena sukcesivno u naredna tri meseca.

Direktor JKP „Čistoća“ gospodin Zoran Jovanović izjavio je da će prilikom svake isporuke postavljati nove kontejnere u najugroženijim delovima grada Kragujevca i na taj način omogućiti građanima da pravilno odlažu sakupljeni komunalni otpad, a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Sredstva za nabavku novih kontejnera su obezbeđena u okviru aranžmana između grada Kragujevca i Evropske banke za obnovu i razvoj. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma „Unit Eksport Limited“ iz Londona.

U narednom periodu očekuje se isporuka i deset kamiona smećara.

izvor: kragujevac.rs

Sandra Jovićević