Kovačka dolina na Žabljaku dobija fekalnu kanalizacionu mrežu

Vesti | Region

Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Kovačka dolina na Žabljaku, za koju je Uprava javnih radova Crne Gore prekjuče potpisala ugovor sa preduzećem „Temko“ iz Nikšića, počinje narednih dana.

Foto: Uprava javnih radova Crne Gore

Vlada Crne Gore će u realizaciju ovog projekta investirati oko 229 hiljada evra, a ugovorom je predviđeno da izvođač sve radove završi u roku od tri meseca od dana uvođenja u posao.

Imajući u vidu činjenicu da interesovanje za naseljavanjem Kovačke doline raste iz godine u godinu, prepoznata je potreba izgradnje fekalne kanalizacije, u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovnika ovog kraja i doprinosa zaštiti životne sredine.

Projekat obuhvata zemljane i završne radove, kao i postavljanje kanalizacionih cijevi i priključaka u dužini od blizu kilometar.

Nakon što bude izgrađena, nova mreža će biti priključena na postojeću fekalnu kanalizacionu infrastrukturu na Žabljaku.

Milisav Pajević