Kotor počinje sa reciklažom otpadnih guma

Region | Upravljanje otpadom

zoran_mrdak_maka_031_2017

DOO „Komunalno Kotor“ iz Crne Gore će uskoro započeti aktivnosti na projektu reciklaže i prerade otpadnih pneumatika za putnički i teretni program.

Direktor ovog preduzeća gospodin Zoran Mrdak izjavio je da reciklaža auto guma predstavlja proces u kome se stare, oštećene i praktično neupotrebljive auto gume prerađuju i ponovo koriste u određenim proizvodnim procesima. Umesto odlaganja na deponije, na kojima postaju istovremeno i ekološki problem, one mogu da se iskoriste na mnogo bolje načine, za proizvodnju određenih proizvoda od gume ili za dobijanje energije.

Kako je istakao, već postoji lokacija za reciklažu auto guma, dok će sredstva biti obezbeđena iz IPA fondova.

izvor: radiokotor.info

Sandra Jovićević